Porträtt Advokat Eva Salonen 2024

Lojalt och tillsammans för din rätt

Advokatfirman Salonen är en allmänpraktiserande advokatfirma med kontor i Västerås, Eskilstuna och Örebro. Verksamheten drivs utifrån hög kompetens och stort personligt engagemang i klientens intresse.

Huvudsakliga rättsområden är familjerätt, brottmål, socialrätt och ekonomisk familjerätt. Advokat Salonen åtar sig uppdrag som medlare enligt föräldrabalken och upprättar familjerättsliga avtalshandlingar såsom testamente, framtidsfullmakt, bodelningar mm.

Välkommen att kontakta advokat Salonen för juridiskt biträde!

VÄSTERÅS

Sigurdsgatan 23, 721 30

ESKILSTUNA

Smedjegatan 34, 632 17

ÖREBRO

Klostergatan 23, 703 39

RÄTTSOMRÅDEN

BROTTMÅL

Behöver du offentlig/privat försvarare eller målsägandebiträde.

SOCIALRÄTT

Flera års erfarenhet av att företräda både föräldrar och barn i mål om LVU.

FAMILJERÄTT

Meriterad som medlare och åtar sig uppdrag av tingsrätten men även privat.

FAMILJERÄTTSLIGA AVTAL

Upprätta familjerättsliga avtal, skräddarsydda utifrån klientens behov.

BODELNING

Gedigen erfarenhet av att företräda klienter i bodelningar.

FÖRELÄSNINGAR

Föreläser för grupper och föreningar inom samtliga rättsområden.

LEDAMOT AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND

Advokat är en skyddad titel​

Att lojalt och med integritet tillvarata och skydda klientens intresse. Endast den som har blivit antagen av Advokatsamfundet får kalla sig advokat. Titeln är en kvalitetsstämpel.