FAMILJERÄTT

Advokat Salonen har lång och gedigen erfarenhet av familjerätt och att företräda klienter i familjerättsliga tvister. Hon är även meriterad som medlare.

Vårdnad, boende och umgänge

Verkställighet enligt föräldrabalken

Underhåll till barn enligt föräldrabalken

Medling i familjerättsliga ärenden

Finansiering

Arvodet för familjerättsliga ärenden följer av lag reglerad domstolstaxa som för år 2024 är 1 914 kr ink moms. Taxan justeras årligen.
För familjerättsliga avtalshandlingar erbjuder advokatfirman fast pris.

Rättsskydd

Rättshjälp

Egen finansiering

VÄSTERÅS

Sigurdsgatan 23, 721 30

ESKILSTUNA

Smedjegatan 34, 632 17

ÖREBRO

Klostergatan 23, 703 39

RÄTTSOMRÅDEN

BROTTMÅL

Behöver du offentlig/privat försvarare eller målsägandebiträde.

SOCIALRÄTT

Flera års erfarenhet av att företräda både föräldrar och barn i mål om LVU.

FAMILJERÄTT

Meriterad som medlare och åtar sig uppdrag av tingsrätten men även privat.

FAMILJERÄTTSLIGA AVTAL

Upprätta familjerättsliga avtal, skräddarsydda utifrån klientens behov.

BODELNING

Gedigen erfarenhet av att företräda klienter i bodelningar.

FÖRELÄSNINGAR

Föreläser för grupper och föreningar inom samtliga rättsområden.