BODELNING

Advokat Salonen har lång och gedigen erfarenhet av att företräda klienter gällande bodelning. Hon åtar sig även uppdrag som bodelningsförrättare.

Bodelning

Bodelning kan göras inom äktenskapet, efter skilsmässa eller dödsfall.
Bodelning innebär att egendom delas lika efter avdrag för skulder. All egendom, med vissa undantag, ska värderas och upptas i bodelningen. Bostad, bohag, bankmedel, värdepapper, försäkringar, fordon mm som har ett marknadsvärde. Personliga tillhörigheter som kläder, mediciner, hjälpmedel mm undantas. Det sammanlagda nettovärdet delas i lika. Fördelningen (lottläggningen) kommer parterna överens om.

Egendom som är enskild på grund av äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev undantas.

Bodelning efter dödsfall behöver inte ske när det finns gemensamma barn. Då ärver efterlevande make. Barnen ärver när båda föräldrarna är avlidna.

Bodelning kan vara enkelt men också mycket komplicerat.

Bodelning sambor

När sambor separerar kan bodelning ske när någon av begär det. Det uppmärksammas att det måste begäras senast ett år efter separation. Vid dödsfall ska begäran om bodelning göras senast vid bouppteckningsförrättningen. Därefter är det försent.

Samboegendom är gemensam bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk. Det innebär att bankmedel, fritidshus, bil mm ingår ej.

Arvode

VÄSTERÅS

Sigurdsgatan 23, 721 30

ESKILSTUNA

Smedjegatan 34, 632 17

ÖREBRO

Klostergatan 23, 703 39

RÄTTSOMRÅDEN

BROTTMÅL

Behöver du offentlig/privat försvarare eller målsägandebiträde.

SOCIALRÄTT

Flera års erfarenhet av att företräda både föräldrar och barn i mål om LVU.

FAMILJERÄTT

Meriterad som medlare och åtar sig uppdrag av tingsrätten men även privat.

FAMILJERÄTTSLIGA AVTAL

Upprätta familjerättsliga avtal, skräddarsydda utifrån klientens behov.

BODELNING

Gedigen erfarenhet av att företräda klienter i bodelningar.

FÖRELÄSNINGAR

Föreläser för grupper och föreningar inom samtliga rättsområden.