BROTTMÅL

Advokat Salonen åtar sig uppdrag som offentlig/privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Offentlig försvarare

Vem betalar den offentliga försvararen?

Vid fällande dom ska den åtalade betala tillbaka försvararens ersättning till staten. Om bruttoinkomsten som överstiger 260 000 kr är det 100 % återbetalning som gäller normalt sett. Om bruttoinkomsten är lägre är återbetalningen en del av kostnaden.

Om privat försvarare har anlitats private får den åtalade betala för denne själv. Om den åtalade frikänns kan denne begära att få ersättning från staten för kostnaden för den privata försvararen.

Målsägandebiträde

Vem betalar målsägandebiträde?

Det är staten som betalar ersättning till målsägandebiträdet.

Särskild företrädare för barn

När ett barn som är omyndig utsätts för brott är huvudregeln att barnet företräds av ett målsägandebiträde under rättsprocessen och att det är barnets vårdnadshavare som beslutar om barnets deltagande i processen. Men om det är barnets förälder som är misstänkt eller om föräldern har relation eller lojaliteter till den misstänkte, utser tingsrätten en särskild företrädare för barnet. Den särskilde företrädaren tar över förälderns beslutanderätt över barnet under förundersökningen och vid eventuell huvudförhandling. Denne har till uppgift att tillvarata barnets intressen under hela rättsprocessen.

VÄSTERÅS

Sigurdsgatan 23, 721 30

ESKILSTUNA

Smedjegatan 34, 632 17

ÖREBRO

Klostergatan 23, 703 39

RÄTTSOMRÅDEN

BROTTMÅL

Behöver du offentlig/privat försvarare eller målsägandebiträde.

SOCIALRÄTT

Flera års erfarenhet av att företräda både föräldrar och barn i mål om LVU.

FAMILJERÄTT

Meriterad som medlare och åtar sig uppdrag av tingsrätten men även privat.

FAMILJERÄTTSLIGA AVTAL

Upprätta familjerättsliga avtal, skräddarsydda utifrån klientens behov.

BODELNING

Gedigen erfarenhet av att företräda klienter i bodelningar.

FÖRELÄSNINGAR

Föreläser för grupper och föreningar inom samtliga rättsområden.